STUDIO 2001 laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015

Firma STUDIO 2001 GALICKI, MAŁASIEWICZ, DĄBROWSKI. SP.J. (NIP 8990201746) została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

 • PMI powyżej 80 punktów***,
 • Rating na poziomie powyżej CCC,
 • Brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Wszyscy Laureaci Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 otrzymali:

 • Certyfikat w formie tabliczki do powieszenia na ścianie oraz w formie elektronicznej (format PDF);
 • Banery na stronę internetową;
 • Stopki e-mail;
 • Możliwość poinformowania drogą e-mail (w formie spersonalizowanego filmu) kontrahentów oraz dostawców, którzy współpracują z Uczestnikiem Plebiscytu o otrzymaniu Certyfikatu;
 • Wyróżnienie w Programie Analiz Należności;
 • Wyróżnienie w Raportach Handlowych.

Jeśli spotkacie się Państwo z powyższymi, oznacza to, że Państwa kontrahent jest liderem, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2015 roku. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.

Więcej informacji na temat Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 można znaleźć na:
web: www.zlotyplatnik.pl
e-mail: zlotyplatnik@eulerhermes.com
tel.: 22 363 63 00

Firma STUDIO 2001 GALICKI, MAŁASIEWICZ, DĄBROWSKI. SP.J. uzyskała średnie PMI na poziomie 99 w roku 2015.

*** PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.

Wskaźnik Moralności Płatniczej może przyjmować wartość od 0 do 100, co oznacza:

 • 80 - 100 Polecamy współpracę, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują.
 • 60 - 80 Polecamy współpracę, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień w płatnościach (średnio do 20 dni po terminie płatności).
 • 40 - 60 Monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne (możliwe opóźnienia średnio do 40 dni po terminie płatności).
 • 20 - 40 Monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta (możliwe opóźnienia nawet średnio do 2 miesięcy po terminie płatności).
 • 0 - 20 Wysokie ryzyko, sugerujemy stosowanie rozliczeń gotówkowych.
 • - Brak informacji potrzebnej do wyliczenia PMI.

STUDIO 2001 laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015